سید اسدالله عبدی

متولد:

۱ - ۵ - ۱۳۵۵

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

اتمام خدمت

سوابق تحصیلی

۱۳۹۱ تا ۱۳۹۵

علوم کامپیوتر (Computer Science)

هوش مصنوعی - پردازش زبان طبیعی (Artificial Intelligence- Natural Language Processing) ، دانشگاه University of Malaya (UM), Malaysia ، دکتری

۱۳۸۸ تا ۱۳۹۰

مهندسی نرم افزار (Computer Software Engineering)

مهندسی نرم افزار ، دانشگاه Jawaharlal Nehru Technological University, AP, India. ، کارشناسی ارشد

پیشینه شغلی

فروردین ۱۳۹۴ تا تیر ۱۳۹۵

(University of Malaya (UM

، منابع انسانی و آموزش

خلاصه فعالیت‌ها : Department of Artificial Intelligence Faculty of Computer Science and Information Technology; Physics Division, Centre for Foundation Studies in Science, University of Malaya, 50603, Kuala Lumpur, Malaysia. ALEPS: Knowledge representation to capture students’ structural knowledge for adaptive feedback in physics problem solving.

بهمن ۱۳۸۳ تا بهمن ۱۳۸۷

سازمان تامین اجتماعی (Social security organization, Iran)

، نرم افزار و فناوری اطلاعات

، کارشناس

خلاصه فعالیت‌ها :  Programming, Training  Software Product modelling using UML Tools  System Analyzer and Designer  System Requirements Elicitation & Requirements Validation  Member of executive committee of information technology  Head of Statistics and Planning

تیر ۱۳۸۱ تا آبان ۱۳۸۳

شرکت مخابرات ایران - مازندران (Information and communication technologies (ICT

، نرم افزار و فناوری اطلاعات

خلاصه فعالیت‌ها : ( Expert in Telecom Switches (ICT  Networking, programming

پروژه‌ها

۱۳۸۶

Designing & development of Educational system, social security organization, Iran

سرپرست/مدیر اجرایی

۱۳۹۵

ALEPS: Knowledge representation to capture students’ structural knowledge for adaptive feedback in physics problem solving

سرپرست/مدیر اجرایی

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

Question /Answering systems (Factoid, Non factoid), Information Retrieval (IR

80% Complete

Plagiarism Detection, Text Summarization (General, Query-based, Update)

80% Complete

Student modelling, Intelligent Tutoring System.

80% Complete

Ontology and Semantic Network.

80% Complete

Artificial Intelligence, Machine learning.

80% Complete

Programming Languages C++, VB script, ASP, C#. Net.

80% Complete

Database Management, Microsoft Access, SQL language,

80% Complete

Web technologies, HTML Coding and page designing, XML Tags.

80% Complete

Project Management, UML modeling diagrams, Coding & Testing

80% Complete

data analysis (SPSS), bibliographic database (EndNote)

80% Complete

زبان

انگلیسی

80% Complete

عربی

60% Complete

علایق و فعالیت‌ها

فعالیت های داوطلبانه: Member of Editorial Board:

Problems of Information Technologies

Journal; http://www.jpit.az

Problems of Information Society – Journal; http://www.jpis.az Reviewer of the Journal: 1

Expert Systems (ISI index 2

Information Sciences (ISI index 3

The Computer Journal (ISI index 4

Measurement Journal (ISI index 5

PLOS ONE Journal (ISI index 6

Computers in Human Behaviour (ISI index 7

Computers & Education an International Journal (ISI index 8

International Journal of Cloud Applications and Computing (IJCAC) (ISI index 9

Knowledge

Based Systems (ISI index PROFESSIONAL MEMBERSHIPS AND ACTIVITIES:

IEEE, membership No. 92325076

UACEE, Universal Association of Computer and Electronics Engineers, ID: SM1002763 IACSIT International Association of Computer Science and Information Technology, member No:80343142 Engineering Association N0:85623

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

تعهد و انگیزه خدمت

حل مسئله و تصمیم گیری

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی

مشتری مداری

افتخارات

Gold Medal, Invention, Innovation & Design Exposition (iidex 2016)- UiTM, Kuala Lumpur Malaysian, 2016

Gold Medal, Invention, Innovation, Design & RESEARCH (NIIDR 2015)- Universiti Teknologi MARA Puncak Perdana, Kuala Lumpur Malaysian, 2015.

Head of the Executive committee, an international scientific conference entitled, science and technology, impact on development and justice.

Designing & development of Educational system, social security organization, Iran