مجتبی صافی

متولد:

۱ - ۱۰ - ۱۳۶۵

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

مرد

سوابق تحصیلی

۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸

بیوتکنولوژی

صنعتی ، دانشگاه شاهد تهران ، کارشناسی

۱۳۸۸ تا ۱۳۹۰

زیست شناسی

بیوشیمی ، دانشگاه خوارزمی تهران ، کارشناسی ارشد معدل , ۱۸

۱۳۹۱ تاکنون

ژنتیک پزشکی

دانشگاه مرکز تحقیقات ژنتیک، علوم بهزیستی و توانبخشی ، دکتری