رزومه اصلی

روح اله نجف پور

متولد:

۲۰ - ۲ - ۱۳۹۷

سوابق تحصیلی

۱۳۷۹ تاکنون

مدیریت

بازرگانی ، دانشگاه پیام نور بوانات ، کارشناسی معدل , ۱۴.۵

۱۳۹۱ تا ۱۳۹۳

کارشناس ارشد اقتصاد

انرژی ، دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابرکوه ، کارشناسی ارشد معدل , ۱۵.۵

پیشینه شغلی

دی ۱۳۸۳ تا بهمن ۱۳۸۷

گروه تولیدی صنعتی دشت مرغاب (یک ویک )

، مالی و حسابداری

، کارشناس اداره انبارها شرکت یک یک -معاون اداره انبارها شرکت یک ویک

، کارشناس

فروردین ۱۳۸۸ تاکنون

شهرداری قادرآباد

، مالی و حسابداری

، کارشناس مالی

، کارشناس

تیر ۱۳۸۸ تاکنون

شهرداری قادرآباد

، مالی و حسابداری

، معاون شهردار

، کارشناس

تیر ۱۳۹۳ تا آبان ۱۳۹۳

شهرداری قادرآباد

، مهندسی عمران/ معماری

، سرپرست شهرداری

بهمن ۱۳۸۷ تاکنون

شهرداری قادرآباد

، مالی و حسابداری

، کارشناس واحد درآمد ونوسازی

، کارشناس

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

مالی و حسابداری

20% Complete

Financial Management (مدیریت مالی)

20% Complete

مدیریت اجرایی

20% Complete

اقتصاد

20% Complete

مدیریت انرژی

20% Complete

حسابداری

20% Complete

بودجه بندی عملیاتی

20% Complete

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

انعطاف پذیری

تاثیر گذاری / مذاکره

تدبیر / فهم سیاسی

تعهد و انگیزه خدمت

توسعه دیگران (منتورینگ)

توسعه فردی (خود توسعه ای)

حل مسئله و تصمیم گیری

خلاقیت و نوآوری

خود مدیریتی

رهبری

شبکه سازی / شریک شدن

مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مشتری مداری