عباس عزیزپور

متولد:

۱ - ۷ - ۱۳۵۵

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

اتمام خدمت

سوابق تحصیلی

۱۳۸۸ تا ۱۳۹۵

عکاسی

خبری ، دانشگاه اهواز ، کارشناسی