سید حسین میرسعید قاضی

متولد:

۲۰ - ۲ - ۱۳۹۷

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

معاف

سوابق تحصیلی

۱۳۵۶ تا ۱۳۶۵

عمران

عمران ، دانشگاه شهید باهنر کرمان ، کارشناسی معدل , ۱۴

پیشینه شغلی

فروردین ۱۳۶۹ تا خرداد ۱۳۷۳

سازمان ملی زمبن و مسکن-

، مهندسی عمران/ معماری

، کارشناس

آبان ۱۳۷۳ تا اسفند ۱۳۷۷

شهرداری تهران

، مهندسی عمران/ معماری

، کارشناس

مهر ۱۳۶۵ تا اسفند ۱۳۶۷

مهندسین سازمان ایران پویش

، مهندسی عمران/ معماری

، کارشناس

فروردین ۱۳۷۸ تا فروردین ۱۳۷۹

شرکت شهر صنعتی البرز

، مهندسی عمران/ معماری

، کارشناس

مهر ۱۳۷۹ تا مهر ۱۳۸۰

شرکت صنعتی ایلرد

، مهندسی عمران/ معماری

، کارشناس

آذر ۱۳۸۱ تا بهمن ۱۳۸۱

شرکت مهندسین مشاورپژوهاب

، مهندسی عمران/ معماری

تیر ۱۳۸۳ تا فروردین ۱۳۸۵

بنیاد مسکن مرکز

، مهندسی عمران/ معماری

، کارشناس

فروردین ۱۳۸۶ تا خرداد ۱۳۸۷

مهندسین مشاور سازواره نو

، مهندسی عمران/ معماری

، کارشناس

بهمن ۱۳۸۸ تا اردیبهشت ۱۳۹۱

مهندسین مشاور سازوارنو

، مهندسی عمران/ معماری

، کارشناس

فروردین ۱۳۸۵ تا فروردین ۱۳۸۶

مهندسین مشاور مهراز نقش

، مهندسی عمران/ معماری

، کارشناس

اسفند ۱۳۸۲ تا اردیبهشت ۱۳۸۳

بنیاد بتن ایران

، مهندسی عمران/ معماری

، کارشناس

اردیبهشت ۱۳۸۵ تا آذر ۱۳۸۵

ستاد معین خوزستان

، مهندسی عمران/ معماری

، کارشناس

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

نظارت بر ابنیه

100% Complete

زبان

انگلیسی

60% Complete