رزومه اصلی

مرتضی عابد حقیقی

متولد:

۱۷ - ۱۰ - ۱۳۵۹

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

معاف

سوابق تحصیلی

۱۳۹۲ تا ۱۳۹۴

مدیریت

ام بی ای ، دانشگاه پیام نور-واحد تهران غرب ، کارشناسی ارشد معدل , ۱۷

پیشینه شغلی

اردیبهشت ۱۳۸۷ تا تیر ۱۳۹۵

گروه توسعه صنایع تحفه

، خرید و تدارکات /زنجیره تامین

، کارشناس واحد بازرگانی

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

مدیریت کیفیت ISO 9001

60% Complete

Microsoft Word

100% Complete

Microsoft Excel

100% Complete

Microsoft Power Point

100% Complete

SPSS

60% Complete

زبان

انگلیسی

60% Complete

نقاط قوت رفتاری

انعطاف پذیری

توسعه فردی (خود توسعه ای)

حل مسئله و تصمیم گیری

خلاقیت و نوآوری

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی

مختصری از من

برنامه ریزی و تدوین استراتژی سازمانی و تحلیل نقاط قوت و ضعف SWOT، برنامه ریزی تامین مواد(MRP) و مدیریت زنجیره تامین(SCM)، مدیریت توزیع محصولات و استقرار سیستم رهگیری(TRACKING)، حسابداری انبار با استفاده از نرم افزار همکاران سیستم، مغایرت گیری و کنترل موجودی و تهیه انواع گزارشات مدیریتی در حوزه تامین، توزیع و انبارش، از توانمندی های دیگراینجانب بوده و کارتیمی ، خلاقیت و ایجاد ارتباط و تعامل مثبت با همکاران و ارباب رجوع را همیشه سرلوحه کار خود قرار داده ام .