رزومه اصلی

دانیال عرفانی آرا

متولد:

۳۰ - ۶ - ۱۳۶۶

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

معاف

سوابق تحصیلی

۱۳۸۵ تا ۱۳۹۲

مکانیک

حرارت و سیالات ، دانشگاه تهران جنوب ، کارشناسی معدل , ۱۵

۱۳۹۲ تاکنون

حقوق

دانشگاه دماوند ، کارشناسی معدل , ۱۸