قدیر بزرگمهر

متولد:

۱۴ - ۳ - ۱۳۶۹

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

اتمام خدمت

سوابق تحصیلی

۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹

برق

الکترونیک ، دانشگاه آزاد

نقاط قوت رفتاری

حل مسئله و تصمیم گیری

خود مدیریتی

شبکه سازی / شریک شدن

مسئولیت پذیری و پاسخگویی

مشتری مداری