رزومه اصلی

مارال دهقان پیشه

متولد:

۲۰ - ۲ - ۱۳۶۰

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

زن

سوابق تحصیلی

۱۳۸۰ تا ۱۳۸۷

پزشکی

پزشك عمومي ، دانشگاه جهرم ، دکتری

پیشینه شغلی

فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵

پزشک بیمارستان تروما شیراز

، پزشکی درمانی/پرستاری/

، پزشک

خلاصه فعالیت‌ها : دريافت تقدير نامه از معاونت محترم درمان و وزارتخانه وا از رياست محترم دانشگاه

فروردین ۱۳۹۱ تا فروردین ۱۳۹۲

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

، سایر

، کارشناس نظارت بر درمان معاونت درمان شیراز

خلاصه فعالیت‌ها : ارزياب اعتبار بخشي مديريت و رهبري بيمارستان هاي استان فارس ارزياب ارشد بيمارستان هاي كشور

فروردین ۱۳۹۲ تا فروردین ۱۳۹۳

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

، سایر

، رییس اداره سلامت مادران و کودکان و نوزادان استان فارس

، مدیر ارشد

خلاصه فعالیت‌ها : دريافت تقدير نامه از معاونت محترم درمان و وزارتخانه وا از رياست محترم دانشگاه

فروردین ۱۳۹۴ تا فروردین ۱۳۹۵

دانشگاه علوم پزشکی استان فارس

، سایر

، قائم مقام اداره سلامت مادران و کودکان و نوزادان استان فارس

، مدیر ارشد

خلاصه فعالیت‌ها : دريافت تقدير نامه از معاونت محترم درمان و وزارتخانه وا از رياست محترم دانشگاه

فروردین ۱۳۹۵ تاکنون

دانشگاه علوم پزشکی استان فارس

، سایر

، کارشناس مسئول ستاد هدایت و دبیر کمیته علمی

خلاصه فعالیت‌ها : دريافت تقدير نامه از معاونت محترم درمان و وزارتخانه وا از رياست محترم دانشگاه

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

زبان ترکی قشقایی

100% Complete

زبان

انگلیسی

80% Complete

نقاط قوت رفتاری

استراتژی محوری (تفکر راهبردی)

تاثیر گذاری / مذاکره

تدبیر / فهم سیاسی

تعهد و انگیزه خدمت

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مدیریت تعارض

افتخارات

ارزياب اعتبار بخشي مديريت و رهبري بيمارستان هاي استان فارس ارزياب ارشد بيمارستان هاي كشور دريافت چندين تقدير نامه از معاونت محترم درمان وزارتخانه و از رياست محترم دانشگاه و معاونت محترم درمان دانشگاه ع.پ شيراز و رييس اداره نظارت و ارزشيابي معاونت درمان