رزومه اصلی

سیدوفا مشکوه

متولد:

۳۱ - ۶ - ۱۳۵۸

وضعیت تاهل:

متاهل

جنسیت:

مرد

وضعیت خدمت:

اتمام خدمت

سوابق تحصیلی

۱۳۸۴ تا ۱۳۸۶

اقتصاد

اقتصاد ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک ، کارشناسی ارشد معدل , ۱۵.۹۲

خلاصه فعالیت‌ها , چاپ ۳ جلد کتاب ۸ مقاله بین المللی

پیشینه شغلی

مرداد ۱۳۹۶ تا مرداد ۱۳۹۶

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

، منابع انسانی / آموزش

، مدرس

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

ارزیابی طرح های اقتصادی

100% Complete

Eviews

60% Complete

COMFAR

60% Complete

زبان‌ها

انگلیسی

80% Complete

روسی

40% Complete

عربی

40% Complete

فعالیت های داوطلبانه

تشکیل کار گروه های کار آفرینی

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

استراتژی محوری (تفکر راهبردی)

انعطاف پذیری

تاثیر گذاری / مذاکره

تدبیر / فهم سیاسی

تعهد و انگیزه خدمت

حل مسئله و تصمیم گیری

رهبری

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی