رزومه اصلی

Arezoo Jabari

متولد:

۱۲ - ۱۰ - ۱۳۶۸

وضیعت تاهل:

مجرد

سوابق تحصیلی

۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲

کامپیوتر

نرم افزار ، دانشگاه آزاد شهر قذس ، کارشناسی معدل , ۱۵.۷۳