رزومه اصلی

حسین اندبیلی

متولد:

۳ - ۱۱ - ۱۳۶۳

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

معاف

پیشینه شغلی

فروردین ۱۳۸۹ تا شهریور ۱۳۸۹

شرکت ابتکار ساختمان ایمن ( بندرانزلی )

، خرید و تدارکات /زنجیره تامین

، انباردار و مسئول خرید

اردیبهشت ۱۳۹۰ تا اردیبهشت ۱۳۹۱

شرکت ابتکار ساختمان ایمن ( رشت )

، خرید و تدارکات /زنجیره تامین

، انباردار

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

کامپیوتر (نرم افزار)

100% Complete

زبان

انگلیسی

60% Complete

آلمانی

60% Complete

نقاط قوت رفتاری

انعطاف پذیری

تعهد و انگیزه خدمت

خلاقیت و نوآوری

خود مدیریتی

مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی