رزومه اصلی

سهیل رواسیان

متولد:

۲۱ - ۲ - ۱۳۹۷

وضعیت تاهل:

متاهل

جنسیت:

مرد

وضعیت خدمت:

اتمام خدمت