رزومه اصلی

بنفشه علی نظری

متولد:

۲۸ - ۸ - ۱۳۷۱

وضیعت تاهل:

مجرد

وضیعت خدمت:

معاف

سوابق تحصیلی

۱۳۹۴ تاکنون

علوم اقتصادی

اقتصاد نظری ، دانشگاه ارومیه ، کارشناسی ارشد معدل , ۱۶.۵

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

مهارت های هفت گانه ICDL

60% Complete

نرم افزار آماری R،نرم افزار EViews

60% Complete

زبان

انگلیسی

60% Complete

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

تعهد و انگیزه خدمت

رهبری

مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی