رزومه اصلی

مرجان ساطعی

متولد:

۱ - ۶ - ۱۳۵۰

وضیعت تاهل:

متاهل

سوابق تحصیلی

۱۳۸۲ تا ۱۳۸۵

حسابداری

دانشگاه پیام نور معدل , ۱۴

پیشینه شغلی

شهریور ۱۳۸۵ تا مهر ۱۳۸۷

آریا تکساز طرح

، مالی و حسابداری

، کمک حسابدار

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

نرم افزار هلو

100% Complete

نقاط قوت رفتاری

انعطاف پذیری

تعهد و انگیزه خدمت

حل مسئله و تصمیم گیری

خود مدیریتی

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی