رزومه اصلی

نجمه دخلی

متولد:

۵ - ۴ - ۱۳۷۱

وضعیت تاهل:

مجرد

جنسیت:

زن

سوابق تحصیلی

۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵

جغرافیا

اب وهواشناسی ، دانشگاه پیام نور ، کارشناسی

خلاصه فعالیت‌ها , هنوز قادر به اتمام دروس نشدم و ترم ۷هستم

پیشینه شغلی

فروردین ۱۳۹۳ تا فروردین ۱۳۹۵

....

، سایر

، منشی گری و تزریقات

خلاصه فعالیت‌ها : بهمدت یک سال هردو را یعنی منشی دفتر وکالت خانم زهرا عبدی و تزریقات و منشی مطب دکتر میر مطهری مشغول به کار بودم

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

کامپیوتر

60% Complete

زبان‌ها

انگلیسی

40% Complete

نقاط قوت رفتاری

توسعه دیگران (منتورینگ)

توسعه فردی (خود توسعه ای)

خود مدیریتی

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی

مشتری مداری

افتخارات

۷مدرک ارایشگری و مدرک تزریقات و پانسمان