رزومه اصلی

الهام آهاری

متولد:

۲۶ - ۴ - ۱۳۶۰

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

زن

وضیعت خدمت:

معاف

سوابق تحصیلی

۱۳۷۷ تا ۱۳۸۱

حسابداری

بازرگاني ، دانشگاه آزاد ، کارشناسی

پیشینه شغلی

فروردین ۱۳۸۰ تا فروردین ۱۳۹۲

شرکت تولیدی صنعتی دونار

، مالی و حسابداری

، حسابدار

، کارشناس

فروردین ۱۳۹۵ تاکنون

شرکت بازرگانی و تولیدی ایزوفام

، مالی و حسابداری

، حسابدار

، کارشناس

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

ICDL

80% Complete

نرم افزارهای یکپارچه مالی

100% Complete

زبان

انگلیسی

80% Complete

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

انعطاف پذیری

تعهد و انگیزه خدمت

حل مسئله و تصمیم گیری

مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی