رزومه اصلی

حامد پورصیامی

متولد:

۱۸ - ۵ - ۱۳۷۰

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

انعطاف پذیری

تعهد و انگیزه خدمت

توسعه دیگران (منتورینگ)

توسعه فردی (خود توسعه ای)

حل مسئله و تصمیم گیری

خلاقیت و نوآوری

خود مدیریتی

مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)

مشتری مداری