متین حقدوست

متولد:

۷ - ۴ - ۱۳۶۳

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

زن

سوابق تحصیلی

۱۳۹۳ تا ۱۳۹۵

حسابداری

حسابداری ، دانشگاه کوشیار گیلانی ، کارشناسی ارشد معدل , ۱۶.۹۴

۱۳۹۱ تا ۱۳۹۳

حسابداری

حسابداری ، دانشگاه راهبرد شمال ، کارشناسی معدل , ۱۹.۹۸

پیشینه شغلی

اردیبهشت ۱۳۹۲ تا فروردین ۱۳۹۵

اجر سفال بام رودبار

، مالی و حسابداری

پروژه‌ها

۱۳۹۵

محافظه کاری حسابداری و تخصص مالی کمیته حسابرسی

نویسنده

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

Microsoft Excel

80% Complete

Microsoft Power Point

80% Complete

Internet

100% Complete

Microsoft Access

80% Complete

Microsoft Word

100% Complete

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

انعطاف پذیری

حل مسئله و تصمیم گیری

خلاقیت و نوآوری

خود مدیریتی

رهبری

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی

مشتری مداری