آتوسا تاجیک

متولد:

۸ - ۱۰ - ۱۳۷۰

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

زن

سوابق تحصیلی

۱۳۸۹ تا ۱۳۹۱

صنایع شیمیایی

دانشگاه ولی عصر

پیشینه شغلی

فروردین ۱۳۹۱ تا فروردین ۱۳۹۵

همنواز

، بازاریابی و فروش

فروردین ۱۳۹۵ تا دی ۱۳۹۵

الیت سیر

، بازاریابی و فروش

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

انعطاف پذیری

تاثیر گذاری / مذاکره

حل مسئله و تصمیم گیری

مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی

مشتری مداری

مختصری از من

با اکثر سیستم های رزرواسیون کار کردم _ در زمینه پرواز چارتری ، تور ، هتل دراکثر مسیرهای آسیایی تسلط کامل دارم