امیر کریمی

متولد:

۲۸ - ۹ - ۱۳۷۵

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

سوابق تحصیلی

۱۳۹۳ تا ۱۳۹۵

کامپیوتر

نرم افزار ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق معدل , ۱۶.۶۵

۱۳۹۵ تاکنون

کامپیوتر

نرم افزار ، دانشگاه شهید شمسی پور ، کارشناسی

پیشینه شغلی

بهمن ۱۳۹۴ تا تیر ۱۳۹۵

رزبن

، نرم افزار و فناوری اطلاعات

پروژه‌ها

۱۳۹۴

سیستم ثبت مشتریان رستوران

توسعه دهنده

۱۳۹۴

فرآیند های سازمانی شهرداری کرج

توسعه دهنده

۱۳۹۴

طراحی وب سایت

توسعه دهنده

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

زبان برنامه نویسی HTML

80% Complete

زبان برنامه نویسی C#

40% Complete

C/C++

80% Complete

Java

40% Complete

SQL

40% Complete

شبکه Network

40% Complete

Dreamweaver

60% Complete

captivate

60% Complete

WordPress

60% Complete

Adobe Flash Professional

40% Complete

Microsoft SQL Server

40% Complete

MS Office

80% Complete

ProcessMaker

40% Complete