رزومه اصلی

بهروز رجبی

متولد:

۱ - ۱ - ۱۳۷۵

وضعیت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

وضعیت خدمت:

معاف

سوابق تحصیلی

۱۳۹۳ تا ۱۳۹۵

روان شناسی

عمومی ، دانشگاه آزاد واحد اصفهان(خوراسگان) ، کارشناسی