رزومه اصلی

Ashkan Sadjadi

متولد:

۲۸ - ۶ - ۱۳۶۲

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

اتمام خدمت

سوابق تحصیلی

۱۳۸۱ تا ۱۳۸۳

برق

قدرت ، دانشگاه آزاد واحد آشتیان

۱۳۸۹ تا ۱۳۹۱

برق

قدرت ، دانشگاه آزاد واحد آشتیان ، کارشناسی

پیشینه شغلی

فروردین ۱۳۸۴ تا فروردین ۱۳۸۵

شرکت اولکا - پروژه برج گردون نواب

، مهندسی برق

، تکنسین اجرایی برق

خلاصه فعالیت‌ها : موقعیت پروژه : تهران - نواب

اردیبهشت ۱۳۸۵ تا اسفند ۱۳۸۵

شرکت رس - پروژه های نیروی انتظامی و بهداشت درمان

، مهندسی برق

، تکنسین اجرایی برق و مکانیک

، کارشناس

خلاصه فعالیت‌ها : موقعیت پروژه : بم

فروردین ۱۳۸۶ تا آبان ۱۳۸۷

شرکت رس - پروژه های نیروی انتظامی و بهداشت درمان

، مهندسی برق

، کارشناس دفتر فنی برق و مکانیک

، کارشناس

خلاصه فعالیت‌ها : موقعیت پروژه : بم

آذر ۱۳۸۷ تا خرداد ۱۳۹۰

شرکت رس - پروژه دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات بلوک 1 و 4

، مهندسی برق

، کارشناس دفتر فنی برق و مکانیک

، کارشناس

خلاصه فعالیت‌ها : موقعیت پروژه : تهران - پونک از اردیبهشت 88 تا دی ماه 89 مشغول به خدمت سربازی و در پروژه به صورت پاره وقت مشغول بکار

مرداد ۱۳۹۰ تا فروردین ۱۳۹۱

شرکت مهندسین مشاور آهون - دفتر مرکزی

، مهندسی برق

، کارشناس دفتر فنی و بخش متره برآورد برق و مکانیک

، کارشناس

خلاصه فعالیت‌ها : موقعیت پروژه : تهران - ولیعصر

اردیبهشت ۱۳۹۱ تا مرداد ۱۳۹۱

شرکت بستاب بنا - پروژه سالن VVIP فرودگاه مهرآباد

، مهندسی برق

، کارشناس دفتر فنی برق و مکانیک

، کارشناس

خلاصه فعالیت‌ها : موقعیت پروژه : تهران - مهرآباد سالن فرودگاه اجلاس سران کشورهای اسلامی کل زمان پروژه 4 ماه

شهریور ۱۳۹۱ تا اسفند ۱۳۹۴

شرکت مهرجاوید پایدار - پروژه مسکونی برج باغ سپند

، مهندسی برق

، سرپرست اجرا و دفتر فنی تاسیسات برقی

، کارشناس

خلاصه فعالیت‌ها : موقعیت پروژه : تهران - نیاوران از تیرماه 94 بطور همزمان در پروژه سپند و سانا مشغول بکار

تیر ۱۳۹۴ تاکنون

شرکت مهرجاوید پایدار - پروژه اداری و تجاری سانا سنتر

، مهندسی برق

، سرپرست اجرا و دفتر فنی تاسیسات برقی

، کارشناس

خلاصه فعالیت‌ها : موقعیت پروژه : تهران - اندرزگو از تیرماه 94 بطور همزمان در پروژه سپند و سانا مشغول بکار

فروردین ۱۳۹۵ تاکنون

برج مسکونی سپند

، مهندسی برق

، سرپرست بخش نگهداری برق

، کارشناس

خلاصه فعالیت‌ها : موقعیت پروژه : تهران - نیاوران

پروژه‌ها

۱۳۸۴

شرکت اولکا - پروژه برج گردون نواب

تکنسین اجرایی برق

۱۳۸۵

شرکت رس - پروژه های نیروی انتظامی و بهداشت درمان بم

تکنسین اجرایی برق و مکانیک

۱۳۸۶

شرکت رس - پروژه های نیروی انتظامی و بهداشت درمان بم

کارشناس دفتر فنی برق و مکانیک

۱۳۸۷

شرکت رس - پروژه دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات بلوک 1 و 4

کارشناس دفتر فنی برق و مکانیک

۱۳۹۰

شرکت مهندسین مشاور آهون - دفتر مرکزی

کارشناس دفتر فنی و بخش متره برآورد برق و مکانیک

۱۳۹۱

شرکت بستاب بنا - پروژه سالن VVIP فرودگاه مهرآباد

کارشناس دفتر فنی برق و مکانیک

۱۳۹۱

شرکت مهرجاوید پایدار - پروژه مسکونی برج باغ سپند

سرپرست اجرا و دفتر فنی تاسیسات برقی

۱۳۹۴

شرکت مهرجاوید پایدار - پروژه اداری و تجاری سانا سنتر

سرپرست اجرا و دفتر فنی تاسیسات برقی

۱۳۹۵

برج مسکونی سپند

سرپرست بخش نگهداری برق

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

فهرست بهای برق و مکانیک جهت تنظیم قرارداد ، متره و برآورد و تنظیم صورت وضعیت

80% Complete

MS Office

80% Complete

AutoCAD

80% Complete

زبان

انگلیسی

60% Complete

نقاط قوت رفتاری

انعطاف پذیری

تعهد و انگیزه خدمت

حل مسئله و تصمیم گیری

خلاقیت و نوآوری

خود مدیریتی

مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی