رزومه اصلی

amirhosein khaniha

متولد:

۲۹ - ۱۱ - ۱۳۷۳

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

سوابق تحصیلی

۱۳۹۵ تاکنون

صنایع شیمیایی

دانشگاه دانشگاه ازاد یادگار امام ، کارشناسی معدل , ۱۴.۱۴

پیشینه شغلی

فروردین ۱۳۹۵ تاکنون

شرکت زمزم

، سایر

، ازمایشگاه

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

Office

100% Complete

Gaussian

60% Complete

زبان

انگلیسی

40% Complete

نقاط قوت رفتاری

انعطاف پذیری

تعهد و انگیزه خدمت

مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی

مشتری مداری