رزومه اصلی

مهدیه گودرزی

متولد:

۱ - ۱ - ۱۳۶۳

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

زن

وضیعت خدمت:

معاف

پیشینه شغلی

مهر ۱۳۹۲ تاکنون

دانشگاه علمی کاربردی

، منابع انسانی و آموزش

، مدرس

مهر ۱۳۹۲ تا فروردین ۱۳۹۵

دانشگاه پیام نور

، منابع انسانی و آموزش

، مدرس

مهر ۱۳۹۳ تا فروردین ۱۳۹۵

مدرسه

، منابع انسانی و آموزش

، مدرس

مهارت‌ها

زبان

انگلیسی

80% Complete

علایق و فعالیت‌ها

ورزش

عکاسی

ایرانگردی

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

انعطاف پذیری

تاثیر گذاری / مذاکره

تعهد و انگیزه خدمت

خود مدیریتی

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی

مشتری مداری