شادی محمدی

متولد:

۲۰ - ۱۰ - ۱۳۶۴

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

زن

سوابق تحصیلی

۱۳۸۳ تا ۱۳۸۶

کامپیوتر

نرم افزار ، دانشگاه فنی نرجس سمنان

۱۳۸۶ تا ۱۳۹۰

کامپیوتر

نرم افزار ، دانشگاه فنی و مهندسی تهران مرکز ، کارشناسی

پیشینه شغلی

اردیبهشت ۱۳۹۰ تا آبان ۱۳۹۰

شرکت خدمات مدیریت سیماتین

، سایر

، کارشناس

مهارت‌ها

زبان

انگلیسی

40% Complete

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

انعطاف پذیری

تعهد و انگیزه خدمت

حل مسئله و تصمیم گیری

مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی

مشتری مداری