رزومه اصلی

Hessam Fard

متولد:

۲۵ - ۱ - ۱۳۶۰

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

اتمام خدمت

سوابق تحصیلی

۱۳۸۹ تا ۱۳۹۱

MBA

Executive ، دانشگاه Middlesex University ، کارشناسی ارشد

۱۳۹۵ تا ۱۳۹۵

مدیریت

اجرایی ، دانشگاه میدلسکس ، کارشناسی ارشد

خلاصه فعالیت‌ها , Scholastic & Certificates • Master of Business Administration From Middle Sex University London/Dubai’s Campus (Oct 2010-Dec 2012) Major Course in MBA (Strategic Management, Marketing & Customer Focus, Product and Process Management, Human Resource Management, Supply Chain Management, Economic And Finance, Business Analysis, New Business Set up Project and Workshop). • Strategic Management Certificate - Copenhagen Business School ( Dec 2013) • Computerized Logistic and Supply Chain Management APTEC- Dubai ( June 2007) • Microsoft Certify System Engineer MCSE- Turkey (Aug 2007) • Microsoft Certify System Administrator MCSA- Turkey (Aug 2007) • Microsoft Certify System Professional MCSP- Turkey (Aug 2007) • Certificate of Technical and Vocational Skill- Associate Degree -Electro Technique –Tehran ( Feb 2000) • NETGEAR Consumer Product Specialist Certificate- Dubai (Q2 2009) • LOGITECH Intelligent and Hard Work Certificate Dubai (Q1 2010) • BELKIN Product Specialist Certificate Dubai (Q2 2009) • BELKIN Highest Seller Among UAE Market - $20,000 Cash Winner- Dubai (Q4 2009) • BELKIN Highest Seller Among all GCC Countries’ Market -Car Award Winner- Dubai (Q2 2009) • CREATIVE Product Specialist Certificate – Dubai (Oct 2007) • MSI Mother Boards Sales Specialist Certificate Dubai (Nov 2007) • Quality Management System Certificate in ISO 9001-2000 - Tehran (November 2004) • Valid UAE and International Driving License- Dubai (Mar 2006) • Certificate of Completing Serving Iran’s Military- Tehran (21 Months)

پیشینه شغلی

خرداد ۱۳۹۳ تاکنون

Comtel World- Pars Samtel

، مدیریت ارشد/ رهبر کسب و کار

، Chief Brand Officer

خلاصه فعالیت‌ها : A Dedicated and highly proficient Director, with more than 14 years of experience who can add values to the business through professionalism, passion, innovative, practical and productive ideas ,also trustworthy colleague capable of dealing with constant challenges and leading change. Strongly believes in hard, intelligent and team work.

مهارت‌ها

زبان

انگلیسی

100% Complete

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

انعطاف پذیری

تاثیر گذاری / مذاکره

تدبیر / فهم سیاسی

تعهد و انگیزه خدمت

توسعه دیگران (منتورینگ)

توسعه فردی (خود توسعه ای)

حل مسئله و تصمیم گیری

خلاقیت و نوآوری

خود مدیریتی

رهبری

مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی

مشتری مداری