محمدر ضا قاسمی پاشاکی

متولد:

۱۴ - ۹ - ۱۳۷۱

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

نقاط قوت رفتاری

تاثیر گذاری / مذاکره

تدبیر / فهم سیاسی

خلاقیت و نوآوری

خود مدیریتی

رهبری

کار تیمی (روحیه مشارکتی)