علی امینی

متولد:

۹ - ۱۰ - ۱۳۶۹

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

مشمول

سوابق تحصیلی

۱۳۹۲ تا ۱۳۹۴

مدیریت بیمه

مدیریت بیمه ، دانشگاه موسسه اموزش عالی ناصرخسرو ، کارشناسی

پیشینه شغلی

فروردین ۱۳۹۱ تا فروردین ۱۳۹۲

پیک برتر

، سایر

، کارشناس

فروردین ۱۳۹۲ تا اسفند ۱۳۹۴

بیمه ایران

، بازاریابی و فروش

، کارشناس

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

مکانیک

20% Complete

نقاط قوت رفتاری

تاثیر گذاری / مذاکره

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی

مشتری مداری