آرزو نوروزی

متولد:

۲۲ - ۱۱ - ۱۳۷۱

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

زن

سوابق تحصیلی

۱۳۹۰ تا ۱۳۹۳

مهندسی صنایع

صنایع ، دانشگاه غیر انتفاعی زند شیراز ، کارشناسی معدل , ۱۷.۳۲

پیشینه شغلی

فروردین ۱۳۹۴ تا اسفند ۱۳۹۵

شرکت فن آوران شایان طرح

، مهندسی صنایع

، کارشناس

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

امور قرارداد ها

100% Complete

برنامه ریزی و کنترل پروژه

100% Complete

مدیریت ادعا

100% Complete

Microsoft Office

100% Complete

Minitab

100% Complete

Microsoft Project

100% Complete

زبان

انگلیسی

80% Complete