محمد مهدی نیل آبادی

متولد:

۱۲ - ۱۰ - ۱۳۶۰

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

اتمام خدمت

سوابق تحصیلی

۱۳۹۴ تا ۱۳۹۵

مدیریت بازرگانی

بازرگانی بین الملل ، دانشگاه تهران ، کارشناسی ارشد معدل , ۱۵.۴

پیشینه شغلی

فروردین ۱۳۹۲ تا فروردین ۱۳۹۴

کوثر

، منابع انسانی و آموزش

فروردین ۱۳۹۲ تا فروردین ۱۳۹۴

کوثر

، منابع انسانی و آموزش

خلاصه فعالیت‌ها : در زمینه حقوق و دستمزد و تنظیم قرار داد های پرسنلی و بیمه همچنین در زمینه مالی بازرگانی امور کمرگی و صادرات گزینش و تامین نیروی انسانی و توسعه

مهارت‌ها

زبان

انگلیسی

60% Complete

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

انعطاف پذیری

توسعه فردی (خود توسعه ای)

خود مدیریتی

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی