رزومه اصلی

آناهیتا یعقوب آذری

متولد:

۲۰ - ۳ - ۱۳۶۴

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

زن

وضیعت خدمت:

معاف

سوابق تحصیلی

۱۳۸۵ تا ۱۳۸۷

حفاظت و مرمت

ابنیه تاریخی ، دانشگاه موسسه آموزش عالی نیما معدل , ۱۴

۱۳۸۸ تا ۱۳۹۰

حفاظت و مرمت

ابنیه تاریخی ، دانشگاه موسسه آموزش عالی نیما ، کارشناسی معدل , ۱۵

نقاط قوت رفتاری

تعهد و انگیزه خدمت

مسئولیت پذیری و پاسخگویی

مشتری مداری