حمید طاهرپور

متولد:

۲۰ - ۲ - ۱۳۹۷

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

اتمام خدمت

سوابق تحصیلی

۱۳۶۸ تا ۱۳۷۲

حسابداری

حسابرسی ، دانشگاه علوم اقتصادی ، کارشناسی

پیشینه شغلی

فروردین ۱۳۹۳ تا فروردین ۱۳۹۳

سازمان حسابرسی

، بازاریابی و فروش

، کارشناس

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

حسابرسی-مالیاتی-کارشناس رسمی دادگستری

100% Complete

افتخارات

عضو جامعه حسابداران رسمی ، حسابدار مستقل، کارشناس رسمی دادگستری، عضو انجمن حسابداران داخلی