ali borji

متولد:

۳۰ - ۶ - ۱۳۵۴

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

معاف

پیشینه شغلی

مهر ۱۳۸۵ تا اسفند ۱۳۹۵

شرکت داروسازان ایران

، سایر

خلاصه فعالیت‌ها : قبل از شغل فعلی بمدت 9 سال به ترتیب بعنوان مدیر انبار - مدیر برنامه ریزی تولید - مدیر تولید سایت - مدیر تولید مجتمع - مدیر سایت و مدیر کارخانه بودم ( در شرکت صنایع مفتولی تاکستان و مجتمع قوطی سازی آذر

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

مرتبط با مدیریت کارخانه

80% Complete

زبان

انگلیسی

40% Complete

انگلیسی

40% Complete

علایق و فعالیت‌ها

هنر

ورزش

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

استراتژی محوری (تفکر راهبردی)

تدبیر / فهم سیاسی

تعهد و انگیزه خدمت

توسعه دیگران (منتورینگ)

توسعه فردی (خود توسعه ای)

حل مسئله و تصمیم گیری

خلاقیت و نوآوری

رهبری

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مدیریت تعارض

مشتری مداری

مختصری از من

عضو فعال کانون کارفرمایان استان قزوین - عضو کارگروه ارزیابی و تشخیص کانون کارفرمایی استان قزوین - مسول نمایندگان هیئت های تشخیص در شهر صنعتی البرز قزوین