رزومه اصلی

نیلوفر حیدرزاده

متولد:

۲ - ۱ - ۱۳۷۰

وضعیت تاهل:

مجرد

جنسیت:

زن

سوابق تحصیلی

۱۳۸۹ تا ۱۳۹۳

مهندسی شهرسازی

دانشگاه آزاد ، کارشناسی

۱۳۹۴ تاکنون

معماری

دانشگاه آزاد ، کارشناسی ارشد

پیشینه شغلی

تیر ۱۳۹۳ تا شهریور ۱۳۹۳

دفتر مشاورین آژندبنا

، مهندسی عمران/ معماری

، طراحی معماری و عملکرد نظارتی

خلاصه فعالیت‌ها : حدود 3 ماه به در قسمت تولیدات ساختمانی و حضور در نمایشگاهها فعالیت داشته و به صورت غیر ثابت در خصوص همراهی در انجام پروژه ها و نقشه های ساختمانی همکاری داشتم