منا هاشم پور دستجردی

متولد:

۱۰ - ۱ - ۱۳۶۷

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

زن

پیشینه شغلی

بهمن ۱۳۹۰ تا خرداد ۱۳۹۴

کاله

، سایر

، کارشناس

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

کامپیوتر

20% Complete

زبان

انگلیسی

20% Complete

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

تاثیر گذاری / مذاکره

خلاقیت و نوآوری

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی

مشتری مداری