رزومه اصلی

اردلان کاملی خوزانی

متولد:

۲۱ - ۸ - ۱۳۶۳

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

معاف

سوابق تحصیلی

۱۳۷۸ تا ۱۳۸۰

برق

الكتروتكنيك ، دانشگاه هنرستان فنی و حرفه ای شهید بهشتی -کرج ، دیپلم معدل , ۱۵

۱۳۸۰ تا ۱۳۸۲

برق

برق صنعتي ، دانشگاه دانشکده فنی امام محمد باقرشماره 1-ساری معدل , ۱۳

۱۳۸۳ تا ۱۳۸۷

برق

قدرت ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب-دانشکده فنی شهید همت ، کارشناسی معدل , ۱۴

۱۳۹۳ تا ۱۳۹۵

مدیریت اجرایی

مديريت اجرايي ، دانشگاه آزاد اسلامی-واحد کرج-دانشکده مدیریت و حسابداری ، کارشناسی ارشد معدل , ۱۵

پیشینه شغلی

شهریور ۱۳۸۹ تا آبان ۱۳۹۵

برق منطقه ای تهران

، سایر

، بهره بردار پستهای فوق توزیع و انتقال

، کارشناس

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

انرژی در ساختمان

40% Complete

کامپیوتر

60% Complete

زبان

انگلیسی

60% Complete

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

انعطاف پذیری

تاثیر گذاری / مذاکره

حل مسئله و تصمیم گیری

خود مدیریتی

مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی