مرتضی طاهری طالخونچه

متولد:

۶ - ۹ - ۱۳۷۱

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

اتمام خدمت

سوابق تحصیلی

۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲

مکانیک

خودرو ، دانشگاه خوارزمی شهرضا معدل , ۱۶.۲۷

پیشینه شغلی

بهمن ۱۳۹۳ تا خرداد ۱۳۹۶

تعمیرگاه مکانیکی نیکبخت

، سایر

تیر ۱۳۸۹ تا تیر ۱۳۸۹

مجتمع فولاد مبارکه

، مهندسی شیمی

مختصری از من

ضمنا در دبيرخانه مركزي مجتمع فولاد مباركه در تاريخ 1394317 براي استخدامي ثبت نام نمودم . كد رهگيري 485527 شماره ثبت 9320