سپیده شیروانی

متولد:

۱ - ۶ - ۱۳۶۸

وضیعت تاهل:

متاهل

سوابق تحصیلی

۱۳۸۸ تا ۱۳۹۰

فناوری اطلاعات و تکنولوژی ارتباطات

Ict ، دانشگاه سپاهان اصفهان ، کارشناسی معدل , ۱۶