کبری کیانی

متولد:

۱۶ - ۶ - ۱۳۶۲

وضیعت تاهل:

مجرد

سوابق تحصیلی

۱۳۸۰ تا ۱۳۸۴

روانشناسی

عمومی ، دانشگاه پیام نور تهران ، کارشناسی معدل , ۱۶.۳۳

پیشینه شغلی

شهریور ۱۳۸۴ تا آبان ۱۳۸۴

آموزش و پرورش کودکان استثنایی تهران

، سایر

، کارشناس

شهریور ۱۳۸۷ تا شهریور ۱۳۹۰

آموزشگاه کامپیوتر پیشگامان اندیشه

، منابع انسانی و آموزش

، کارشناس

مهر ۱۳۹۰ تا آذر ۱۳۹۰

شرکت توزین توان سنجش(محک)

، مسئول دفتر

، کارشناس

بهمن ۱۳۹۰ تا مهر ۱۳۹۱

کلینیک گیاهپزشکی دکتر تیموری

، منابع انسانی و آموزش

، کارشناس

آبان ۱۳۹۱ تاکنون

روزنامه همشهری

، هنر/طراحی

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

روزنامه نگاری و روابط عمومی

100% Complete

مهارت های هفت گانه ICDL

80% Complete

زبان

انگلیسی

80% Complete

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

استراتژی محوری (تفکر راهبردی)

انعطاف پذیری

تاثیر گذاری / مذاکره

تدبیر / فهم سیاسی

تعهد و انگیزه خدمت

توسعه دیگران (منتورینگ)

توسعه فردی (خود توسعه ای)

حل مسئله و تصمیم گیری

خلاقیت و نوآوری

خود مدیریتی

رهبری

شبکه سازی / شریک شدن

مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مدیریت تعارض

مسئولیت پذیری و پاسخگویی

مشتری مداری