رزومه اصلی

عبداله مولایی

متولد:

۱۵ - ۲ - ۱۳۶۴

پیشینه شغلی

فروردین ۱۳۹۰ تاکنون

، مالی و حسابداری

پروژه‌ها

۱۳۹۵

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

Microsoft Word - Microsoft excel - Microsoft power point - access

80% Complete

زبان

انگلیسی

80% Complete

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

استراتژی محوری (تفکر راهبردی)

تعهد و انگیزه خدمت

توسعه فردی (خود توسعه ای)

حل مسئله و تصمیم گیری

خود مدیریتی

رهبری

کار تیمی (روحیه مشارکتی)