محمد صحت زاده زیندانلویی

متولد:

۱۳ - ۶ - ۱۳۶۷

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

اتمام خدمت

سوابق تحصیلی

۱۳۹۲ تا ۱۳۹۴

حسابداری

حسابداری ، دانشگاه دانشگاه آزاد درگز ، کارشناسی معدل , ۱۶.۰۲

پیشینه شغلی

فروردین ۱۳۸۸ تا فروردین ۱۳۸۹

دفتر فنی مهندسی

، مالی و حسابداری

فروردین ۱۳۹۲ تا فروردین ۱۳۹۴

موادغذایی معتمد

، مالی و حسابداری

، کارشناس

فروردین ۱۳۹۵ تا شهریور ۱۳۹۵

دفتر بازرگانی-بنکداری(پخش موبایل ولوازم جانبی)

، مالی و حسابداری

، کارشناس

آبان ۱۳۹۵ تاکنون

تولید قطعات خودرو

، مالی و حسابداری

، کارشناس

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

حسابداری صنعتی

80% Complete

کاربرد در کامپیوتر

100% Complete

حسابداری

100% Complete

نرم افزار هلو

60% Complete

نرم افزار رافع

60% Complete

نرم افزار کامپیوتر

80% Complete

نرم افزار کامپیوتر

80% Complete

زبان

انگلیسی

60% Complete