رزومه اصلی

سیما طاهری

متولد:

۲۸ - ۶ - ۱۳۶۸

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

زن

وضیعت خدمت:

معاف

سوابق تحصیلی

۱۳۸۶ تا ۱۳۹۰

زیست شناسی سلولی ملوکولی

میکروبیولوژی ، دانشگاه ازاد اسلامی واحد مسجد سلیمان ، کارشناسی معدل , ۱۴

خلاصه فعالیت‌ها , ریاست انجمن علمی میکروبیولوژی دانشگاه ازاد اسلامی در سال 86-90 / برگذاری همایش میکروبیولوژی وعلوم وابسته در دانشکاه ازاد واحد مسجد سلیمان - اسفند 86 / برپایی نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری دردانشگاه ازاد مسجد سلیمان

۱۳۹۲ تا ۱۳۹۴

میکروبیولوژی

دانشگاه دانشگاه ازاد اسلامی واحد تنکابن ، کارشناسی ارشد معدل , ۱۶

۱۳۹۵ تا ۱۳۹۵

میکروبیولوژی

دانشگاه ازاد اسلامی واحد شهرقدس ، دکتری

پیشینه شغلی

مهر ۱۳۹۶ تاکنون

بیمارستان ابن سینا

، مهندسی مکانیک/هوافضا

، تکنسین آزمایشگاه

، کارشناس

شهریور ۱۳۹۲ تا خرداد ۱۳۹۳

شرکت الیناز برگ طلایی

، صنایع غذایی

، جایگزین مسیول فنی

مهر ۱۳۹۴ تا تیر ۱۳۹۵

دانشکاه علمی کاربردی واحد لوله سازی اهواز

، نرم افزار و فناوری اطلاعات

، استاد

فروردین ۱۳۹۶ تاکنون

بیمارستان ابن سینا

، سایر

، کارمند اداری

، کارشناس

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

Primer Design, DNA extraction ،PCR

60% Complete

medical laboratory

60% Complete

biology statistical software SPSS

60% Complete

Microsoft Office

80% Complete

زبان

انگلیسی

80% Complete

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

استراتژی محوری (تفکر راهبردی)

انعطاف پذیری

تعهد و انگیزه خدمت

حل مسئله و تصمیم گیری

خود مدیریتی

رهبری

مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی

مشتری مداری