رزومه اصلی

محسن غفاربیگی

متولد:

۱۵ - ۹ - ۱۳۴۹

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

اتمام خدمت

سوابق تحصیلی

۱۳۷۰ تا ۱۳۷۴

مهندسی کشاورزی

ابیاری ، دانشگاه دانشگاه ازاد اسلامی واحد کرمان ، کارشناسی معدل , ۱۵.۰۸

۱۳۹۳ تا ۱۳۹۵

مدیریت اجرایی

بازاریابی و صادرات ، دانشگاه تهران ، کارشناسی ارشد معدل , ۱۶.۸۹

۱۳۹۵ تا ۱۳۹۶

دوره دکترای کسب و کار ( DBA )

دانشگاه دانشگاه تهران ، دکتری

پیشینه شغلی

اسفند ۱۳۷۴ تا اسفند ۱۳۷۸

شرکت ره اب کویر کرمان

، مدیریت ارشد/ رهبر کسب و کار

، طراح و مجری سیستم های ابیاری تحت فشار

شهریور ۱۳۷۸ تا مهر ۱۳۸۰

موسسه اعتباری مشیز

، مالی و حسابداری

، عضو مقدم شعبه

، کارشناس

مهر ۱۳۸۰ تا مهر ۱۳۸۸

موسسه اعتباری ریحانه گستر

، مالی و حسابداری

، مسئول شعبه

مهر ۱۳۸۸ تا اسفند ۱۳۹۵

موسسه اعتباری نور

، مالی و حسابداری

، سرپرست شعب استان سیستان و بلوچستان

، مدیر ارشد

دی ۱۳۹۲ تا شهریور ۱۳۹۳

شرکت سرمایه گذاری ریحانه مشیز

، مدیریت ارشد/ رهبر کسب و کار

، مدیر بازرگانی

شهریور ۱۳۹۳ تاکنون

شرکت سرمایه گذاری ریحانه مشیز

، مدیریت ارشد/ رهبر کسب و کار

، معاون اقتصادی

، مدیر ارشد

فروردین ۱۳۹۵ تاکنون

موسسه اعتباری نور

، مالی و حسابداری

، رئیس اداره بازرسی