رزومه اصلی

شهاب الدین حق شناس

متولد:

۲۰ - ۲ - ۱۳۹۷

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

معاف

سوابق تحصیلی

۱۳۹۰ تا ۱۳۸۷

مهندسی نفت

دانشگاه علوم و تحقیقات تهران ، کارشناسی ارشد

۱۳۸۳ تا ۱۳۸۷

مهندسی نفت

دانشگاه دانشگاه امیدیه ، کارشناسی

پیشینه شغلی

شهریور ۱۳۹۱ تاکنون

PEDEX

، سایر

، عملیات حفاری

فروردین ۱۳۹۰ تا اسفند ۱۳۹۰

P.S.F.A

، سایر

، عملیات حفاری

فروردین ۱۳۸۹ تا اسفند ۱۳۸۹

SIPSC

، سایر

، عملیات حفاری

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

زبان های برنامه نویسی

80% Complete

زبان های برنامه نویسی

60% Complete

زبان

انگلیسی

100% Complete