زهره بختیارزاده

متولد:

۲۵ - ۶ - ۱۳۶۷

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

زن

سوابق تحصیلی

۱۳۹۴ تاکنون

شیمی

آلی ، دانشگاه مراغه ، کارشناسی ارشد معدل , ۱۶.۹۶

پیشینه شغلی

فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵

شبکه مترجمین ایران

، روابط عمومی/ محتوا و رسانه

، کارشناس

مهارت‌ها

زبان

انگلیسی

60% Complete

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

انعطاف پذیری

تعهد و انگیزه خدمت

توسعه فردی (خود توسعه ای)

حل مسئله و تصمیم گیری

خود مدیریتی

مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی

مشتری مداری