فائزه مسیبی

متولد:

۲۸ - ۶ - ۱۳۷۶

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

زن

علایق و فعالیت‌ها

برنامه نویسی طراحی چهره شنا

نقاط قوت رفتاری

انعطاف پذیری

تعهد و انگیزه خدمت

حل مسئله و تصمیم گیری

خود مدیریتی

شبکه سازی / شریک شدن

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی

مشتری مداری