مریم احمدی

متولد:

۴ - ۸ - ۱۳۷۱

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

زن

سوابق تحصیلی

۱۳۹۴ تاکنون

مدیریت بازرگانی

بازاریابی ، دانشگاه ازاد ، کارشناسی ارشد معدل , ۱۴.۵

پیشینه شغلی

مهر ۱۳۹۲ تا آبان ۱۳۹۴

شرکت بیمه میهن

، سایر

آبان ۱۳۹۴ تا آبان ۱۳۹۵

نمایندگی بیمه امید

، مالی و حسابداری

، کارشناس

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

ICDL1,2

80% Complete

زبان

انگلیسی

80% Complete

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

انعطاف پذیری

تاثیر گذاری / مذاکره

توسعه فردی (خود توسعه ای)

مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مشتری مداری