رزومه اصلی

محمد جواد کرمانی

متولد:

۹ - ۳ - ۱۳۶۹

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

اتمام خدمت

سوابق تحصیلی

۱۳۸۷ تا ۱۳۹۲

مهندسی صنایع

برنامه ریزی و تحلیل سیستم ها ، دانشگاه آزاد قم ، کارشناسی معدل , ۱۴

خلاصه فعالیت‌ها , ارائه پروژه پایانی با موضوع: مدیریت ریسک پروژه های عمرانی، یک مطالعه تحقیقی بر روی 320 پروژه عمرانی مسکن مهر دماوند

۱۳۹۳ تا ۱۳۹۵

مهندسی صنایع

مدیریت سیستم و بهره وری ، دانشگاه پیام نور ری ، کارشناسی ارشد معدل , ۱۵

خلاصه فعالیت‌ها , در حال تحقیقی بر روی پایان نامه با موضوع: خدمات ناب

پیشینه شغلی

دی ۱۳۸۹ تا فروردین ۱۳۹۱

خبرگزاری پانا

، سایر

، خبرنگار

، کارشناس

اردیبهشت ۱۳۹۱ تا بهمن ۱۳۹۲

تبلیغات اسلامی

، روابط عمومی/ محتوا و رسانه

، رابط خبری و امور روابط عمومی

، کارشناس

آبان ۱۳۹۵ تاکنون

شرکت سرمایه گذاری مسکن نوین پایدار

، مهندسی صنایع

، مسئول کنترل پروژه

، کارشناس

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

مهندسی صنایع

80% Complete

روابط عمومی

80% Complete

خبرنویسی مدرن و ویراستاری

80% Complete

مدیریت منابع انسانی

60% Complete

مدیریت سیستم های یکپارچه ims

80% Complete

مدیریت کیفیت و بهره وری

80% Complete

کنترل پروژه

80% Complete

Microsoft Word

80% Complete

Microsoft Project

80% Complete

Microsoft Excel

80% Complete

Microsoft Power Point

80% Complete

Minitab

60% Complete

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

انعطاف پذیری

تعهد و انگیزه خدمت

توسعه فردی (خود توسعه ای)

حل مسئله و تصمیم گیری

خود مدیریتی

مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)

کار تیمی (روحیه مشارکتی)