علی خراسانی

متولد:

۳ - ۲ - ۱۳۶۹

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

اتمام خدمت

سوابق تحصیلی

، کارشناسی

۱۳۸۷ تا ۱۳۹۲

کارشناسی حسابداری

حسابداری ، دانشگاه آزاد واحد قائم شهر ، کارشناسی معدل , ۱۳.۸۶

پیشینه شغلی

فروردین ۱۳۹۶ تاکنون

مشارکت آبا گران و عمران کلوت

، مالی و حسابداری

، کارشناس

مهارت‌ها

زبان

انگلیسی

60% Complete